Vídeos informatius i educatius

Productors d'energies renovables

Gràfic molt dinàmic que mostra un top de països que més diners han invertit en energies renovables durant els anys.

Energies renovables

En aquest vídeo expliquen molt bé informació adicional sobre les energies renovables que hi ha ara mateix i com funcionen.

Biomasa

Explicació adient i més visual sobre la energia biomasa i com funciona.

CatalanEnglishSpanish