Canvi climàtic

¿Qué es?

El cambi climatic es el conjunt de grans y rapids cambis provocats en el clima per el augment de la temperatura del planeta, actualmente y a llarg plaç es el problema ambiental mes greu i important. Ja que afectara greument a com es viu en en el planeta. 

La principal causa del cambi climatic es el calentament global i te moltes consequencies negatives en els sistemes fisics, biologics i humans. El calentament global es el augment de la temperatura mitja de la atmosfera terrestre i dels oceans, aquest augment drastic de temperatura es deu principalment a les emisions de CO2.

Segons l’institut Elcano el 81% dels ciutadans pensa que en España no hi fem suficient per lluitar contra el cambi cliamtic, el gran problema que tenim es la gran dependencia als combustibles fosils y altres energies no renovables, alguns efectes del cambi climatic ja es poden veure y quedar demostrat la gravetat de la situacio:

-La temperatura mundial a augmentat 1,1°C desde l’epoca preindustrial.

-La tasa de pujada de nivells del mar a augmentat 5 mm entre 2014-2019.

A aixo podem sumar-hi altres efectes economics y socials que a mesura que hi passa el temps la seva consequencia augmentatara.

-Mal en les collites i en la produccio alimenticia

-Sequies

-Riscos en la salut

-Fenomens meteorologics extrems, tormentas, huracans, grans incendis.

Un exemple de la falta de serietat en l’assumpte seria el poc esforç que hi ha per cambiar a energies renovables, qué, encara que Espanya es un dels paisos de la UE qué mes produeix, en el 2017 el 91% de l’energia total venia de fons no renovables com combustibles fosils.

¿Qué es el efecte hibernacle?

El efecte Hibernacle es un fenomane natural que passa en la terra gracies a la cual la vida es posible en el planeta, reb aquest nom degut a que el proces es similar al que es dona en un hinbernacle que s’utilitza per plantes.

Aquest process comença amb la arribada de radiacio solar a la terra.

La solució

Per millorar la situacio, una de les moltes solucions seria, per exemple, motivar l’us y cambi de vehicles de combustio per electrics, ja qué, a llarg plaç l’efecte es molt menys greu, aixo sumat a que encara depenem de moltes energias brutes com petroli, carbó y gas, nomes l’us d’aquestes energies es un dels gran contribuidors al calentament global, ja que nomes unes 90 empreses son responsables de dos terceras parts de les emisions mundials.

En espanya empreses electricas com Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP o Viesgo continuen generant gran part de la electricitat utilitzant fons no renovables, per exemples com aquests es motivo un cambi abans aviat que tard a un model energetic 100% renovable.

Amb alguns grans cambis als problemes mencionats anteriorment, es poden minimitzar els efectes perjudicials,

CatalanEnglishSpanish